nybanner

Przemysł Parmaceutyczny

Antybiotyki

Antybiotyki to rodzaj środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu i profilaktyce infekcji bakteryjnych.Mogą zabijać lub hamować rozwój bakterii.

Cel filtracji:
Filtr wstępny: usuń cząstki, koloid i przedłuż żywotność filtrów dokładnych.
Filtr dokładny: usuń bakterie, mykoplazmę.

Kryteria filtracji:
1. Usuń cząstki, koloid, bakterie, mykoplazmę.
2. Swobodny przepływ głównego składnika w pożywce (szczególnie dobra kompatybilność chemiczna).
3. Stabilny przepływ filtracji.

Wybór filtra:

Proces filtracji Wybór filtra
Filtr wstępny GF
Wiatr IPF
Jałowy IPS

Proces filtracji:

VQV12

Pozajelitowe podawanie dużych ilości

LVP jest sterylnym płynem do wstrzykiwania dożylnego do organizmu ludzkiego o objętości nie mniejszej niż 50 ml.

Główny składnik LVP:

Woda, glukoza, aminokwasy, sól i lepki roztwór odżywczy.
Obecnie na rynku dostępne są głównie cztery różne rodzaje LVP:
Glukoza, NaCl, Glukoza/NaCl, Metronidazol

Cel filtracji:

Filtr wstępny: usuń cząstki, koloid i przedłuż żywotność filtrów dokładnych.
Filtr dokładny: usuń niskie obciążenie biologiczne;sterylna filtracja

Kryteria filtracji:
Bezpieczeństwo: Filtry powinny charakteryzować się dobrą wytrzymałością mechaniczną, jak butelkowanie pod wysokim ciśnieniem i dużą prędkością
Stabilność: filtry powinny zapewniać stabilną prędkość i wydajność filtracji
Bez bakterii: brak żywych bakterii w LVP

Konfiguracja systemu filtrowania:

EGQF12

Schemat systemu filtracji:

qgq121v

Mała objętość pozajelitowa

Produkty pozajelitowe o małej objętości (SVP) obejmują różne leki tradycyjne i bioinżynieryjne.Leki te są zwykle pakowane w małe fiolki (poniżej 20 ml), ampułko-strzykawki i ampułki lub w liofilizowanym proszku.Wielu SVP wymaga przetwarzania aseptycznego ze względu na brak stabilności termicznej.
Filtrację sterylizującą stosuje się po syntezie lub przed napełnieniem.I może zwiększyć gwarancję sterylności, jeśli w obu lokalizacjach stosowana jest filtracja sterylizująca.Filtry wstępne powinny być stosowane w celu zmniejszenia obciążenia biologicznego i cząstek, które przedwcześnie zatykałyby filtry końcowe.

Cele separacji
● Filtracja wstępna
Usuwaj zanieczyszczenia koloidalne i pyłowe, aby przedłużyć żywotność filtrów sterylizujących znajdujących się za urządzeniem
● Filtracja końcowa
Zapewnij sterylny filtrat spełniający wymagania obowiązujących przepisów

Wymagania aplikacyjne

● Ostateczne filtry sterylizujące powinny usuwać bakterie bez zmiany działania produktów leczniczych.Dlatego filtry te powinny charakteryzować się niską adsorpcją aktywnego składnika farmaceutycznego (API), mieć niską zdolność ekstrakcji, być niepirogenne i sprawdzalne pod względem integralności oraz być sterylne lub mogą być sterylizowane.
● Filtry wstępne i końcowe powinny mieć wystarczające szybkości przepływu.Filtry końcowe w maszynie napełniającej muszą mieć mocną strukturę, aby zapobiec wyginaniu się mediów podczas procesu napełniania przepływem pulsacyjnym, co spowoduje uwalnianie cząstek, kapanie lub inne problemy z dozowaniem.

Rekomendacje

Etap filtracji Rekomendacje
Filtracja wstępna PP
Sterylna wentylacja IPF
Filtracja końcowa PIES
vsavq2